Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của UBND xã Ninh Trung

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của UBND xã Ninh Trung

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của UBND xã Ninh Trung

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của UBND xã Ninh Trung

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Danh mục TTHC của UBND cấp xã (Cập nhật ngày 11/11/2018)

Danh mục TTHC của UBND cấp xã (Cập nhật ngày 11/11/2018)

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

Về việc Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xã Ninh Trung

Về việc Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xã Ninh Trung
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/23/2021 3:17:40 PM

 
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang