Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực TNMT

Quy trình hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND cấp xã

Quy trình hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND cấp xã

Quy trình đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Quy trình đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Quy trình đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Quy trình đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Tài nguyên và môi trường

Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Tài nguyên và môi trường

Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/23/2022 9:09:52 AM

^ Về đầu trang