Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao

Quy trình thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Quy trình thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Quy trình thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa

Quy trình thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa

Quy trình thủ tục xét tặng gia đình văn hóa hàng năm

Quy trình thủ tục xét tặng gia đình văn hóa hàng năm

Quy trình công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Quy trình công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Quy trình đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

Quy trình đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định 560/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên ddiaj bàn tỉnh

Quyết định 560/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên ddiaj bàn tỉnh
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/7/2020 2:24:39 AM

^ Về đầu trang