Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định 560/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên ddiaj bàn tỉnh

Quyết định 560/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên ddiaj bàn tỉnh

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

Ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP về việc Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

Quy trình công nhận thư viện tư nhân

Quy trình công nhận thư viện tư nhân

Quy trình công nhận CLB thể thao

Quy trình công nhận CLB thể thao

Quy trình công nhận GĐVH

Quy trình công nhận GĐVH
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 9:18:08 PM

^ Về đầu trang