Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực XD-NN-PTNT

Quy trình khai thác rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Quy trình khai thác rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Quy trình thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

Quy trình thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

Quy trình thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Quy trình thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Quy trình thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Quy trình thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Quy trình thủ tục phê duyệt khuyến nông địa phương (cấp xã)

Quy trình thủ tục phê duyệt khuyến nông địa phương (cấp xã)

Quy trình cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quy trình cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường

Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/23/2022 10:38:22 AM

^ Về đầu trang