Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 14-8-2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 7-8-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 14-8-2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 7-8-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ảnh minh họa. Ảnh: Lê Xưa.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là phấn đấu giai đoạn 2021  2025Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ngành nông - lâm - thủy sản đạt bình quân từ 2 - 3%/năm. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đến năm 2025 tăng tối thiểu từ 1,32 lần so với năm 2020. Bảo đảm ổn định 100% dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ người dân được tiếp cận nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt 70%. Sản lượng lương thực toàn tỉnh đạt trên 290.000 tấn. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,5% trở lên (bao gồm cả diện tích huyện Trường Sa). Đến cuối năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí và các xã, thôn đặc biệt khó khăn phải cơ bản hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; 50% số huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó: Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm đạt chuẩn NTM; Cam Ranh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 20% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

 Để đạt được những mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 7-8-2019 của Bộ Chính trị. Thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng NTM và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Thực hiện xây dựng NTM phát triển toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp. Tiếp tục đầu tư phát triển nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn. Đổi mới và nâng cấp chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, sinh thái nông thôn. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động các nguồn lực đa dạng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

PHÚ QUỐC

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/23/2021 3:34:18 PM

 
 
 
Thiết kế website    
 
 
^ Về đầu trang