Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Báo cáo CCHC

Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 25/01/2021 của UBND xã Ninh Trung tổng kết công tác CCHC năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 25/01/2021 của UBND xã Ninh Trung tổng kết công tác CCHC năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 01/9/2021 của UBND xã Ninh Trung về Cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021

Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 01/9/2021 của UBND xã Ninh Trung về Cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021

Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 04/6/2021 của UBND xã Ninh Trung về công tác CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 04/6/2021 của UBND xã Ninh Trung về công tác CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 23/02/2021 của UBND xã Ninh Trung về công tác Cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021

Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 23/02/2021 của UBND xã Ninh Trung về công tác Cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021

Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 11/9/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc báo cáo tình hình công tác kiểm soát TTHC quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019

Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 11/9/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc báo cáo tình hình công tác kiểm soát TTHC quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019

Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 14/6/2019 của UBND xã Ninh Trung về báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý II/2019

Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 14/6/2019 của UBND xã Ninh Trung về báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý II/2019
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 10:14:05 PM

^ Về đầu trang