Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Báo cáo CCHC

Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 29/8/2019 của UBND xã Ninh Trung sơ kết CCHC quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019

Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 29/8/2019 của UBND xã Ninh Trung sơ kết CCHC quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019

Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 22/02/2019 của UBND xã Ninh Trung về công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019

Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 22/02/2019 của UBND xã Ninh Trung về công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019

Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND xã Ninh Trung

Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND xã Ninh Trung

Báo cáo tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của UBND xã Ninh Trung

Báo cáo tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của UBND xã Ninh Trung
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 9:06:27 PM

^ Về đầu trang