Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Báo cáo Đất đai, lao động, dân số, việc làm

Báo cáo công tác đất đai năm 2020

Báo cáo công tác đất đai năm 2020

Báo cáo công tác lao động thương binh xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

áo cáo công tác lao động thương binh xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động thương binh xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động thương binh xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Báo cáo tổng kết tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021

Báo cáo tổng kết tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động thương binh xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động thương binh xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo thực hiện công tác Lao động thương binh xã hội quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021

Báo cáo thực hiện công tác Lao động thương binh xã hội quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021

Báo cáo công tác khoáng sản Quý I năm 2021

Báo cáo công tác khoáng sản Quý I năm 2021

Báo cáo công tác đất đai 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo công tác đất đai 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình công tác Đất đai quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021

Báo cáo tình hình công tác Đất đai quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 8:52:25 PM

^ Về đầu trang