Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp

Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 17/02/2021 của Hội đồng nhân dân xã Ninh Trung Về các hoạt động tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 17/02/2021 của Hội đồng nhân dân xã Ninh Trung Về các hoạt động tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc xác nhận khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Ninh Trung

Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc xác nhận khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Ninh Trung

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 07 – thôn Tân Ninh và thôn Phú Sơn

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 07 – thôn Tân Ninh và thôn Phú Sơn

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 06 – thôn Phú Sơn

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 06 – thôn Phú Sơn

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 05 – thôn Thạch Định và thôn Phú Văn

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 05 – thôn Thạch Định và thôn Phú Văn

Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 04 – thôn Phú Văn

Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 04 – thôn Phú Văn

Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 03 – thôn Vĩnh Thạnh

Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 03 – thôn Vĩnh Thạnh

Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 02 – thôn Mông Phú

Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 02 – thôn Mông Phú

Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 01 – thôn Quảng Cư

Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã Ninh Trung Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Trung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 01 – thôn Quảng Cư
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/23/2021 3:56:46 PM

 
 
Thiết kế website      
 
^ Về đầu trang