Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG CHỨC ĐƯỢC PHÂN CÔNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG CHỨC ĐƯỢC PHÂN CÔNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ bưu chính công ích trên Trung tâm dịch vụ hành công tỉnh

Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ bưu chính công ích trên Trung tâm dịch vụ hành công tỉnh

Quy trình đăng ký lại khai tử

Quy trình đăng ký lại khai tử

Quy trình đăng ký lại kết hôn

Quy trình đăng ký lại kết hôn

Quy trình đăng ký chấm dứt giám hộ

Quy trình đăng ký chấm dứt giám hộ

Quy trình đăng ký giám hộ

Quy trình đăng ký giám hộ

Quy trình đăng ký khai tử lưu động

Quy trình đăng ký khai tử lưu động

Quy trình đăng ký kết hôn lưu động

Quy trình đăng ký kết hôn lưu động

Quy trình đăng ký khai sinh lưu động

Quy trình đăng ký khai sinh lưu động
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/3/2020 5:11:47 AM

^ Về đầu trang