Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Khắc phục tồn tại hạn chế nâng cao Chỉ số CCHC thị xã Ninh Hòa

Đề nâng cao hiệu quả quản trị hành chính, tiến tới cải thiện được vị trí, xếp hạng cải cách hành chính của thị xã Ninh Hòa trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa đã ban hành Văn bản số 3420/UBND-NV ngày 27/8/2021 về cải tiến lề lối làm việc; khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao Chỉ số CCHC của thị xã trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND xã Ninh Trung về việc ban hành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Ninh Trung

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND xã Ninh Trung về việc ban hành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Ninh Trung

KẾ HOẠCH SỐ 02/KH-BCĐ-ISO NGÀY 25/02/2021 CỦA BAN CHỈ ĐẠO ISO XÃ NINH TRUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ISO 9001:2015 NĂM 2021

KẾ HOẠCH SỐ 02/KH-BCĐ-ISO NGÀY 25/02/2021 CỦA BAN CHỈ ĐẠO ISO XÃ NINH TRUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ISO 9001:2015 NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/QĐ-UBND NGÀY 25/01/2021 VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA XÃ NINH TRUNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/QĐ-UBND NGÀY 25/01/2021 VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA XÃ NINH TRUNG

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HTQLCL TỪ TCVN ISO 9001:2008 SANG TCVN ISO 9001:2015 TẠI XÃ NINH TRUNG, THỊ XÃ NINH HÒA

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HTQLCL TỪ TCVN ISO 9001:2008 SANG TCVN ISO 9001:2015 TẠI XÃ NINH TRUNG, THỊ XÃ NINH HÒA

KẾ HOẠCH SỐ 01/KH-BCĐ-ISO-UBND NGÀY 29/01/2021 VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

KẾ HOẠCH SỐ 01/KH-BCĐ-ISO-UBND NGÀY 29/01/2021 VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

CHÍNH SÁCH CHÂT LƯỢNG NĂM 2021

CHÍNH SÁCH CHÂT LƯỢNG NĂM 2021
Khắc phục tồn tại hạn chế nâng cao chỉ số CCHC của thị xã Ninh Hòa

Khắc phục tồn tại hạn chế nâng cao chỉ số CCHC của thị xã Ninh Hòa

Đề nâng cao hiệu quả quản trị hành chính, tiến tới cải thiện được vị trí, xếp hạng cải cách hành chính của thị xã Ninh Hòa trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa đã ban hành Văn bản số 3420/UBND-NV ngày 27/8/2021 về cải tiến lề lối làm việc; khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao Chỉ số CCHC của thị xã trong năm 2021 và những năm tiếp theo
Rà soát, đánh giá,tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí

Rà soát, đánh giá,tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 6966/VPCP- KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/6/2021 5:40:39 PM

^ Về đầu trang