Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Chương trình tổng kết cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

Chương trình tổng kết cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Tin: UBND xã Ninh Trung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011- 2020

Tin: UBND xã Ninh Trung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011- 2020

Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 23/11/2020 của UBND xã Ninh Trung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 23/11/2020 của UBND xã Ninh Trung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Công văn số 162/UBND ngày 12/5/2021 của UBND xã NInh Trung về việc tiếp tục triển khai Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ mức độ 3, 4

Công văn số 162/UBND ngày 12/5/2021 của UBND xã NInh Trung về việc tiếp tục triển khai Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ mức độ 3, 4

Thông báo số 10/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND xã Ninh Trung về kết luận cuộc họp giao ban tháng 01/2021

Thông báo số 10/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND xã Ninh Trung về kết luận cuộc họp giao ban tháng 01/2021

Thông báo số 44/TB-UBND ngày 28/6/2021 của UBND xã Ninh Trung kết luận của Chủ tịch UBND xã Ninh Trung về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo số 44/TB-UBND ngày 28/6/2021 của UBND xã Ninh Trung kết luận của Chủ tịch UBND xã Ninh Trung về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo số 42/TB-UBND ngày 28/6/2021 của UBND xã Ninh Trung về kết luận cuộc họp giao ban tháng 6/2021

Thông báo số 42/TB-UBND ngày 28/6/2021 của UBND xã Ninh Trung về kết luận cuộc họp giao ban tháng 6/2021

Thông báo số 47/TB-UBND ngày 05/7/2021 của UBND xã Ninh Trung kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở người trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo số 47/TB-UBND ngày 05/7/2021 của UBND xã Ninh Trung kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở người trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Tình hình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong 9 tháng đầu năm 2021 của UBND xã Ninh Trung

Tình hình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong 9 tháng đầu năm 2021 của UBND xã Ninh Trung

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND xã Ninh Trung về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Ninh Trung năm 2021

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND xã Ninh Trung về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Ninh Trung năm 2021
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/6/2021 5:42:23 PM

^ Về đầu trang