Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định 560/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên ddiaj bàn tỉnh

Quyết định 560/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên ddiaj bàn tỉnh

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

Ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP về việc Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Danh mục TTHC của UBND cấp xã (Cập nhật ngày 11/11/2018)

Danh mục TTHC của UBND cấp xã (Cập nhật ngày 11/11/2018)

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

Quy trình công nhận thư viện tư nhân

Quy trình công nhận thư viện tư nhân

Quy trình công nhận CLB thể thao

Quy trình công nhận CLB thể thao

Quy trình công nhận GĐVH

Quy trình công nhận GĐVH

Về việc Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xã Ninh Trung

Về việc Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xã Ninh Trung
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/6/2021 6:53:42 PM

^ Về đầu trang