Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/5/2021 của UBND xã Ninh Trung về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan UBND xã Ninh Trung năm 2021

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/5/2021 của UBND xã Ninh Trung về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan UBND xã Ninh Trung năm 2021

Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 25/01/2021 của UBND xã Ninh Trung tổng kết công tác CCHC năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 25/01/2021 của UBND xã Ninh Trung tổng kết công tác CCHC năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 01/9/2021 của UBND xã Ninh Trung về Cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021

Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 01/9/2021 của UBND xã Ninh Trung về Cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021

Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 04/6/2021 của UBND xã Ninh Trung về công tác CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 04/6/2021 của UBND xã Ninh Trung về công tác CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 23/02/2021 của UBND xã Ninh Trung về công tác Cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021

Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 23/02/2021 của UBND xã Ninh Trung về công tác Cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của UBND xã Ninh Trung

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của UBND xã Ninh Trung

Thủ tướng chủ trì họp về các giải pháp cấp bách phòng chống thiên tai

Chiều 1-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm với một số bộ, ngành bàn về tình hình thiên tai và giải pháp cấp bách cần triển khai thực hiện cũng như xử lý một số kiến nghị, không để tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/6/2021 5:44:04 PM

^ Về đầu trang