Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

Cơ quan thanh tra thị xã Ninh Hòa thực hiện kiểm tra CCHC năm 2021

Cơ quan thanh tra thị xã Ninh Hòa thực hiện kiểm tra CCHC năm 2021
Thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính; Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2021.

Thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính; Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2021.

Nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính của Thanh tra thị xã nói riêng và UBND thị xã nói chung, Thanh tra thị xã ban hành Kế hoạch số 409/KH-TTr ngày 29/9/2021 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Ngày 12/10/2021, cơ quan Thanh tra thị xã đã tiến hành kiểm tra các nội dung trên các lĩnh vực theo kế hoạch cải cách hành chính đã ban hành tính đến tháng 8 năm 2021.

Quan cảnh buổi kiểm tra

Qua kết quả kiểm tra, đánh giá các nội dung đã thực hiện và giao công chức phụ trách cải cách hành chính của cơ quan đôn đốc, nhắc nhở công chức phụ trách các lĩnh vực khẩn trương hoàn thành theo các tiêu chí kế hoạch đã đề ra.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
pEttx
11/10/2021 4:26:38 AM

O3XEh9 https://pills2sale.com/#

Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/23/2022 11:01:16 AM

^ Về đầu trang