Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Dân số - Lao động

Gắn liền với lịch sử hình thành vùng đất, cộng đồng 
dân cư ở đây cũng hình thành từ rất sớm, qua các di chỉ 
khảo  cổ  phát  hiện  được  như:  cuốc  đá,  bàn  đá  mài  và 
khuôn đá dùng để đúc rìu của người xưa để lại có niên 
đại hàng nghìn năm. Điều đó cho thấy con người đã làm 
ăn sinh sống tại nơi này từ rất lâu đời, trải qua những 
biến cố của thiên nhiên, những thăng trầm của lịch sử, 
người dân vẫn luôn bám trụ, sinh sống, tồn tại và phát 
triển cho đến ngày nay
Dân số Ninh Trung khi mới thành lập xã năm 1979 
là 3.577 người, mật độ 45 người/km
2
. Tính đến tháng 
12/2010, Ninh Trung có dân số 6.562 người, với 1.478 
hộ  gia  đình. Thành  phần  dân  tộc  trong  xã  chủ  yếu  là 
người kinh.

Nhân dân Ninh Trung với tinh thần lao động cần 
cù, thông minh, sáng tạo đã kiên cường chống chọi với 
thiên nhiên để tồn tại và phát triển. Cư dân đến sống ở 
đây chủ yếu là dân lao động nghèo, sống bằng nghề làm 
ruộng, rẫy, chăn nuôi. Trong quá trình lao động nhân 
dân đã xây dựng và lập ra nhiều xóm làng trù phú, ruộng 
đồng màu mỡ. Làng xóm được phân bố trải ra bốn mặt: 
Đông, Tây, Nam, Bắc đã tạo ra thế trận liên hoàn trong 
sản xuất và chiến đấu.
Trong  suốt  quá  trình  đấu  tranh  sinh  tồn  và  phát 
triển đã rèn đúc nên con người Ninh Trung cần cù, kiên 
cường, nhẫn nại trước mọi khó khăn và từ đó đoàn kết, 
giúp đỡ nhau, tô thắm thêm tình làng nghĩa xóm, gắn kết 
tính cộng đồng cao góp phần tạo nên nét văn hóa truyền 
thống quý báu lưu truyền qua nhiều thế hệ.

 

                Nguồn trích: Lịch sử cách mạng xã Ninh Trung

Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/23/2022 9:55:42 AM

^ Về đầu trang