Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ

CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND  ngày 16/11/2018

của Chủ tịch UBND xã Ninh Trung)

 

QUY TRÌNH HỆ THỐNG

 1.  

Sổ tay chất lượng

STCL

 1.  

Chính sách chất lượng

CSCL

 1.  

Mục tiêu chất lượng

MTCL

 1.  

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-ISO-01

 1.  

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-ISO-02

 1.  

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-ISO-03

 1.  

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

QT-ISO-04

 1.  

Quy trình khắc phục

QT-ISO-05

 1.  

Quy trình phòng ngừa

QT-ISO-06

 1.  

Quy trình xem xét của lãnh đạo về HTQLCL

QT-ISO-07

 1.  

Quy trình vận hành hệ thống Quản lý chất lượng

QT-ISO-08

 1.  

Quy trình kiểm soát công văn đi – đến

QT-ISO-09

 1.  

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

QT-ISO-10

 1.  

Quy trình đo lường sự hài lòng của tổ chức công dân

QT-ISO-11

Lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội

 1.  

Xác nhận đơn xin vay vốn của hộ gia đình có con em là học sinh, sinh viên.

QT-LĐTB&XH-01

 1.  

Xác nhận đối tượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập trung học cơ sở.

QT-LĐTB&XH-02

 1.  

Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bảo gồm cả người khuyết tậ đặc biệt nặng)

QT-LĐTB&XH-03

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

QT-LĐTB&XH-04

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

QT-LĐTB&XH-05

 1.  

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

QT-LĐTB&XH-06

 1.  

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

QT-LĐTB&XH-07

 1.  

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại công đồng

QT-LĐTB&XH-08

 1.  

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

QT-LĐTB&XH-09

 1.  

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ.

QT-LĐTB&XH-10

 1.  

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

QT-LĐTB&XH-11

 1.  

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

QT-LĐTB&XH-12

 1.  

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

QT-LĐTB&XH-13

 1.  

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại công đồng

QT-LĐTB&XH-14

 1.  

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

QT-LĐTB&XH-15

 1.  

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ.

QT-LĐTB&XH-16

 1.  

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

QT-LĐTB&XH-17

 1.  

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

QT-LĐTB&XH-18

 1.  

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

QT-LĐTB&XH-19

 1.  

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại công đồng

QT-LĐTB&XH-20

 1.  

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

QT-LĐTB&XH-21

 1.  

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ.

QT-LĐTB&XH-22

 1.  

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

QT-LĐTB&XH-23

 1.  

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

QT-LĐTB&XH-24

 1.  

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

QT-LĐTB&XH-25

 1.  

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại công đồng

QT-LĐTB&XH-26

 1.  

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

QT-LĐTB&XH-27

 1.  

Thủ tục hưởng mai tang phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

QT-LĐTB&XH-28

 1.  

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

QT-LĐTB&XH-29

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

QT-LĐTB&XH-30

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

QT-LĐTB&XH-31

 1.  

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

QT-LĐTB&XH-32

 1.  

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

QT-LĐTB&XH-33

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

QT-LĐTB&XH-34

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

QT-LĐTB&XH-35

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp để cách mạng

QT-LĐTB&XH-36

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

QT-LĐTB&XH-37

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

QT-LĐTB&XH-38

 1.  

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp để cách mạng đã chết

QT-LĐTB&XH-39

 1.  

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công giúp để cách mạng

QT-LĐTB&XH-40

 1.  

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

QT-LĐTB&XH-41

 1.  

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

QT-LĐTB&XH-42

 1.  

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

QT-LĐTB&XH-43

 1.  

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

QT-LĐTB&XH-44

 1.  

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

QT-LĐTB&XH-45

 1.  

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch hồi đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

QT-LĐTB&XH-46

 1.  

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

QT-LĐTB&XH-47

Liên thông đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký thường trú,

xóa đăng ký thường trú, cấp BHYT

01

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

QT-LT-01

02

Đăng ký khai sinh, Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

QT-LT-02

03

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

QT-LT-03

Lĩnh vực Đất đai

01

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

QT-ĐĐ-01

02

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

QT-ĐĐ-02

03

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp giấy chứng nhận.

QT-ĐĐ-03

04

Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

QT-ĐĐ-04

05

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

QT-ĐĐ-05

06

Hòa giải tranh chấp đất đai

QT-ĐĐ-06

07

Kiểm tra, xác nhận thông tin về đất đai

QT-ĐĐ-07

Lĩnh vực Chứng thực

01

Cấp bản sao từ sổ gốc

QT-TP-01

02

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

QT-TP-02

03

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

QT-TP-03

04

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

QT-TP-04

05

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

QT-TP-05

06

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

QT-TP-06

07

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT-TP-07

08

Chứng thực di chúc

QT-TP-08

09

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

QT-TP-09

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT-TP-10

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT-TP-11

Lĩnh vực Con nuôi

12

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

QT-TP-12

13

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

QT-TP-13

Lĩnh vực Hộ tịch

14

Đăng ký khai sinh   

QT-TP-14

15

Đăng ký kết hôn

QT-TP-15

16

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT-TP-16

17

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT-TP-17

18

Đăng ký khai tử

QT-TP-18

19

Đăng ký khai sinh lưu động

QT-TP-19

20

Đăng ký kết hôn lưu động

QT-TP-20

21

Đăng ký khai tử lưu động

QT-TP-21

22

Đăng ký giám hộ

QT-TP-22

23

Đăng ký chấm dứt giám hộ

QT-TP-23

24

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi;  bổ sung hộ tịch

QT-TP-24

25

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

QT-TP-25

26

Đăng ký lại khai sinh

QT-TP-26

27

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

QT-TP-27

28

Đăng ký lại kết hôn

QT-TP-28

29

Đăng ký lại khai tử

QT-TP-29

30

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

QT-TP-30

Lĩnh vực Bồi thường

31

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

QT-TP-31

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

32

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

QT-TP-31

33

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

QT-TP-32

Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

34

Tiếp công dân tại cấp xã

QT-TP-33

35

Xử lý đơn tại cấp xã

QT-TP-34

36

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

QT-TP-35

37

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

QT-TP-36

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

38

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại Gia đình

QT-TP-37

39

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

QT-TP-38

40

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

QT-TP-39

41

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

QT-TP-40

Lĩnh vực hòa giải cơ sở

42

Thủ tục công nhận hòa giải viên

QT-TP-41

43

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

QT-TP-42

44

Thủ tục thôi làm  hòa giải viên

QT-TP-43

45

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

QT-TP-44

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01

Thủ tục hỗ trợ đầu tư xây dựng, phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

QT-NN -01

02

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết tiêu thụ nông sản

QT-NN -02

03

Đăng ký khai thác tận thu gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

QT-NN -03

04

Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên

QT-NN -04

05

Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

QT-NN -05

06

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

QT-NN -06

07

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

QT-NN-07

08

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

QT-NN -08

09

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

QT-NN -09

10

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

QT-NN -10

11

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

QT-NN-11

12

Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

QT-NN -12

Lĩnh vực Môi trường

01

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

QT-MT-01

02

Tham vấn ý kiến Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

QT-MT-02

03

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

QT-MT-03

04

Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

QT-MT-04

05

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẽ lợi ích

QT-MT-05

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

01

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

QT-KH&ĐT-01

02

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

QT-KH&ĐT-02

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến 1.000 bản

QT-GD&ĐT-01

02

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

QT-GD&ĐT-02

03

Công nhận gia đình văn hóa

QT-GD&ĐT-03

Lĩnh vực Y tế

01

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn

QT-YT-01

Lĩnh vực Nội vụ

01

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

QT-NV-01

02

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

QT-NV-02

03

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

QT-NV-03

04

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

QT-NV-04

05

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

QT-NV-05

06

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

QT-NV-06

07

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

QT-NV-07

08

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

QT-NV-08

09

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

QT-NV-09

10

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

QT-NV-10

11

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

QT-NV-11

12

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

QT-NV-12

13

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

QT-NV-13

14

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.

QT-NV-14

15

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

QT-NV-15

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

01

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

QT-GD&ĐT-01

02

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

QT-GD&ĐT-02

03

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân thành lập)

QT-GD&ĐT-03

04

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

QT-GD&ĐT-04

05

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

QT-GD&ĐT-05

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ylhi1j
10/8/2020 11:28:15 PM

K1Oyw2 http://pills2sale.com/ viagra cialis

kTGXJj
10/19/2020 12:47:28 AM

vtUrTp http://pills2sale.com/ levitra nizagara

oktAV4
12/4/2020 7:30:55 AM

pMow9q https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

gt7zmX
12/13/2020 6:46:09 AM

NVrmuQ http://xnxx.in.net/ xnxx videos

UXUB3
12/13/2020 12:56:22 PM

MRvYaN https://writemyessayforme.web.fc2.com/

3Zcpqe
12/15/2020 1:56:19 PM

aQ48Ke https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

vXEFJ
1/9/2021 4:37:32 PM

p6PE1o https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

WMxI4
1/9/2021 8:52:27 PM

Znj55n http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

y0fxKi
1/17/2021 6:05:05 PM

Gqs9uT http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

1opn6
1/26/2021 9:33:45 PM

3tAkp7 https://beeg.x.fc2.com/

XqpjM5
1/27/2021 9:52:53 PM

USISDG https://buyzudena.web.fc2.com/

aic6g
4/19/2022 10:35:17 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 9:14:37 PM

^ Về đầu trang