Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực XD-NN-PTNT

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai

Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/23/2022 9:52:39 AM

^ Về đầu trang