Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Công tác tuyên truyền

Ninh Trung chú trọng đẩy nhanh tiến độ về thực hiện cải cách hành chính cho người dân

Ninh Trung chú trọng đẩy nhanh tiến độ về thực hiện cải cách hành chính cho người dân
Ninh Trung chú trọng đẩy nhanh tiến độ về thực hiện cải cách hành chính cho người dân

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch CCHC với nội dung và chất lượng ngày càng được nâng cao, trong đó xác định cụ thể nội dung công việc cần thực hiện, phân công công chức chủ trì và phối hợp, xác định rõ thời gian bắt đầu và kết thúc, dự kiến kết quả hoặc sản phẩm cụ thể sẽ đạt được. Đã tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra về CCHC, đây là nhiệm vụ được tiến hành thường xuyên, nhằm tạo kết quả chuyển biến thực sự và rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ công. Không chỉ tiến hành các cuộc kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND xã còn có hình thức theo dõi, kiểm tra, bằng việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thông qua các phần mềm: phần mềm quản lý văn bản, điều hành, phần mềm một cửa điện tử.... góp phần nâng cao tính hiệu quả, toàn diện, kịp thời của công tác này. 

Nhờ đó, những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính tại địa phương được phát hiện kịp thời và khắc phục nhanh chóng, từng bước củng cố, cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách về trách nhiệm và sự tự giác, tích cực thực hiện các công việc, thủ tục hành chính; phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 4 tháng đầu năm tổng số hồ sơ tiếp nhận 662 hồ sơ, trong đó giải quyết sớm hẹn đạt tỷ lệ 82,16%, đúng hẹn 17,84%,

Đồng thời, để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn xã Ninh Trung và tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai tiếp nhận trực tuyến 3 trong nhân dân, trước hết mỗi cán bộ, công chức phải biết cách nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện việc hướng dẫn người thân trong gia đình nộp hồ sơ trực tuyến thuần thục. Bước đầu triển khai đã nhận được phản hồi tích cực từ phía cán bộ công chức. Qua đó, cho thấy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước là rất lớn, cần phải thay đổi cách thức tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến theo hướng “hành động”. Đến nay  việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại xã Ninh Trung là 37/242 hồ sơ đạt tỷ lệ 15,3%.

UBND xã thành lập Tổ hướng dẫn TTHC trực tuyến mức độ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ hướng dẫn trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong những ngày giải quyết TTHC cho nhân dân; tổ chức tập huấn cho tổ hướng dẫn TTHC trực tuyến mức độ 3; tập huấn cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách; xây dựng tờ rơi hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 qua mạng Internets cho cán bộ, công chức và nhân dân nắm chắc các bước nộp hồ sơ. 
Qua công tác giới thiệu, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 người dân mới nắm được đa số người dân chưa biết, không quan tâm hoặc một số biết nhưng chưa có niềm tin đối với dịch vụ công trực tuyến, thói quen nộp hồ sơ “trực tiếp”, “cực mà chắc” đã ăn sâu trong nhận thức của người dân. Đặc biệt, người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận các phương tiện (máy tính, máy scan, điện thoại thông minh) để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Vì vậy UBND xã đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận TTHC trực tuyến mức độ 3 cho 34 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã Ninh Trung là một giải pháp “đột phá”, mang tính “hành động” nhằm đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, thay đổi cách thức tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến theo hướng “hành động”, “nói đi đôi với làm”, tuyên truyền đúng đối tượng và có giải pháp hỗ trợ nghiệp vụ và kỹ thuật kịp thời. 

Tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo kiên quyết của Đảng ủy, sự điều hành của UBND xã và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức thì việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 sẽ được phổ biến trong nhân dân và 7 TTHC quy định tại Quyết định 4025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 đạt 100% vào những tháng cuối năm 2018./.

 

                                                                                            Nguyễn Thị Hòa

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/4/2021 3:55:54 AM

^ Về đầu trang