Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Sản xuất kinh doanh, mùa vụ

trong năm 2018. diêm dân trên địa bàn thị xã đã sản xuất và cung cấp cho thị trường 49.600 tấn muối sạch

trong năm 2018. diêm dân trên địa bàn thị xã đã sản xuất và cung cấp cho thị trường 49.600 tấn muối sạch

Tuyên truyền về ưu đãi đầu tư đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế

Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2019. Một số nội dung hướng dẫn tại Thông tư như sau:

Bài 2. để có hàng triệu doanh nghiệp hiệu quả

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII đã xác định các mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp”.

bài 1. Nhận diện doanh nghiệp việt nam và khuyết nghị chính sách

Các số liệu thống kê cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa số lượng doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh và DN hoạt động.
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/27/2020 7:37:54 AM

^ Về đầu trang