Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính

THỊ ỦY NINH HÒA CHỈ ĐẠO TUYÊN TRUYỀN SÂU RỘNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

THỊ ỦY NINH HÒA CHỈ ĐẠO TUYÊN TRUYỀN SÂU RỘNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; quan tâm một số nhiệm vụ chính trị hiện nay như chỉ đạo công tác ổn định sau Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; Thị ủy Ninh Hòa chỉ đạo kép là vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiếp tục phòng chống dịch Covid- 19; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Tập trung cho công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; quan tâm một số nhiệm vụ chính trị hiện nay như chỉ đạo công tác ổn định sau Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; Thị ủy Ninh Hòa chỉ đạo kép là vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiếp tục phòng chống dịch Covid- 19; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Tập trung cho công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII.

Kinh thưa quý vị! Ngày 21/4/2020, Ban thường vụ Thị ủy Ninh Hòa ban hành Kế hoạch số 163-KH/TU nhằm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp. Mục đích của kế hoạch này nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công và đưa nghị quyết đại hội của cấp mình, cấp trên trực tiếp và nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống; đồng thời tập trung trí tuệ của toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối chủ trương của đảng để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hình ảnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX

Trong những ngày đầu tháng 10/2020, các cơ quan thông tin, tuyên truyền, các chi, đảng bộ cơ sở tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Trong đó, chú trọng đến tuyên truyền cổ đông trực quan, chỉnh trang đô thị, các pa nô, khẩu hiệu, phướn....tập trung đưa tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Theo thông tin chính thức, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2020, tại thành phố Nha Trang. Theo kế hoạch 163, Thị ủy Ninh Hòa chỉ đạo từ nay  đến hết tháng 11/2020, tập trung công tác tư tưởng và tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Đợt 4, từ tháng 12/2020 đến hết tháng 02/2021, tập trung tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng CSVN, trong đó tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa; sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…Sau Đại hội XIII của Đảng, chúng ta tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội, nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống.

Kính thưa quý vị, sáng ngày 05/10, đồng chí Tống Trân, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cùng đồng chí Đoàn Hương, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã trực tiếp chỉ đạo Chi ủy Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã, tập trung tuyên truyền mạnh bằng các hình thức như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử thị xã, Đài truyền thanh thị xã..... tuyên truyền cổ động trực quan, pano, áp phích, bảng điện tử, tranh cổ động trên các trục chính của thị xã về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chỉnh trang đô thị, khu dân cư xanh, sạch đẹp; phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn…

Với tinh thần phấn khởi, khẩn trương, đoàn kết, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, chúng ta sẽ thực hiện tuyên truyền tốt nhất, đảm bảo góp phần cho sự thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Quang Huy - TTVHTT
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/23/2021 3:09:51 PM

 
 
 
 
Thiết kế website     
 
^ Về đầu trang