Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019

           

UBND XÃ NINH TRUNG

BCĐ TỔNG ĐIỀU TRA

DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019

Số: 01/KH - BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Trung, ngày 25 tháng  3 năm 2019

            

KẾ HOẠCH

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 26/6/2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BCĐTW ngày 04/9/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương về công tác tuyên truyền Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019;

Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở xã Ninh Trung ban hành Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 (sau đây viết gọn là tổng điều tra) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra; thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, các thôn, quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc Tổng điều tra.

2. Giúp các lực lượng tham gia Tổng điều tra nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong Tổng điều tra.

3. Để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê nhà nước, góp phần thực hiện thành công Tổng điều tra.

4. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho Tổng điều tra.

II. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm.

2. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời gian cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

3. Thời gian thực hiện tuyên truyền: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019, tuyên truyền phục vụ công tác thu thập thông tin ghi phiếu điều tra tại hộ dân cư.

4. Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương, Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã huy động sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung chủ yếu

- Mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra;

- Nội dung Tổng điều tra;

- Kế hoạch tiến hành Tổng điều tra;

- Trách nhiệm của các cấp, các ngành và lực lượng tham gia Tổng điều tra;

- Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong Tổng điều tra.

2. Tài liệu tuyên truyền:

- Logo, khẩu hiệu, đĩa CD hỏi - đáp về Tổng điều tra.

- Băng rôn.

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã:

- Đưa tin, phóng sự trên Đài truyền thanh

- Cán bộ thực hiện: Đài truyền thanh

- Thời gian thực hiện: Từ 27/3/2019 đến 25/4/2019

2. Đăng các trang tin, bài viết, ghi hình ảnh thực hiện Tổng điều tra trên Trang thông tin điện tử của xã:

- CBCC thực hiện: Văn phòng – thống kê phối hợp với Văn hóa thông tin

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019.

3. In treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu, logo tại các nơi công cộng:

- Treo tại trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế, chợ, các tuyến đường chính,…

- Đơn vị thực hiện: Văn hóa thông tin.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019.

4. Tuyên truyền khác:

a. Tổ chức lễ ra quân:

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã.

- Thời gian thực hiện: Ngày 01/4/2019.

b. Tuyên truyền qua các buổi họp giao ban cơ quan, tổ chức họp dân tại thôn

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã; các ban ngành, Mặt trận các đoàn thể.

- Thời gian thực hiện: Ngày 01/4/2019.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã:

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã.

- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch công  tác tuyên truyền, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Tổng điều tra thị xã.

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền Đài truyền thanh xã;

- Nhận và cấp thẻ Điều tra viên, tổ trưởng.

2. Các ban ngành, đoàn thể xã:

Căn cứ kế hoạch này triển khai tuyên truyền đúng nội dung và đảm bảo thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 xã Ninh Trung; đề nghị các ban ngành, đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở thị xã (b/c);

- TT Đảng ủy, HĐND xã (b/c);

- Lãnh đạo UBND xã;

- Thành viên BCĐ xã;

- Trang thông tin điện tử xã;

- Đài truyền thanh xã;

- BND 07 thôn;

- Lưu: VT, BCĐ.

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Lại Thị Ái Hà

 

                  

Họ tên*
Email*
Bình luận*
hnTmGG
9/22/2020 2:02:33 PM

YYZ0VK buy cheap cialis http://pills2sale.com/

e2Yq7
9/30/2020 8:53:02 PM

W9s9pf buy viagra online http://pills2sale.com/

lHtFgC
10/8/2020 11:33:33 PM

G2YWzs http://pills2sale.com/ viagra cialis

nDobrO
10/18/2020 8:47:22 PM

jrAFFz http://pills2sale.com/ levitra nizagara

nCQS1e
11/19/2020 9:45:07 PM

asiall1_1443.txt;1;1

W9Zmcb
11/19/2020 9:48:21 PM

asiall1_1444.txt;1;1

wmeZr
11/19/2020 9:48:35 PM

asiall1_1444.txt;1;1

RI8tv
11/19/2020 9:48:54 PM

asiall1_1444.txt;1;1

duNM6P
11/19/2020 9:49:03 PM

asiall1_1444.txt;1;1

J5nHv
11/19/2020 9:49:21 PM

asiall1_1444.txt;1;1

lt7G9
12/4/2020 9:56:46 AM

c8ocUf https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

bROEV
12/13/2020 3:48:29 AM

2aykAM http://xnxx.in.net/ xnxx videos

wb8NP
12/13/2020 11:54:16 AM

k9csGR https://writemyessayforme.web.fc2.com/

sHDMnP
12/15/2020 12:54:01 PM

DSVwJW https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

ddLT80
1/9/2021 4:28:21 PM

BKRU7J https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

bobQi
1/9/2021 8:43:02 PM

SpSTI0 http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

CPUtt
1/17/2021 5:54:47 PM

g6lC1u http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

5CQ5U
6/29/2021 1:38:33 PM

v1kmxZ https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

Pu0vmB
7/23/2021 4:28:08 AM

write my essays writemyessayforme.web.fc2.com

XwUIP
8/3/2021 8:31:59 PM

https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html

2jEl33
8/3/2021 8:40:21 PM

https://xvideoss.web.fc2.com/

X5lls
11/9/2021 5:49:09 PM

ofJPHU https://pills2sale.com/#

61QOJi
11/16/2021 5:42:53 PM

We'd like to offer you the job http://www.sdmbroadcast.com/news/view.asp?idx=415&msection=2&ssection=0 stromectol ivermectin This morning a group of World War II veterans arrived as part of the Mississippi Gulf Coast Honor Flight, which sends veterans, free of charge, to Washington to visit war memorials. When the veterans got to the World War II memorial — a sprawling open-air monument on the National Mall — it was barricaded.

tUn2oA
11/16/2021 5:42:56 PM

Do you need a work permit? http://szeon.cafe24.com/bbs/board.php?bo_table=game stromectol ivermectin "Well, look, I think the actions of the last week, no doubt, are going to cause us to suspend aid. And I think it's at the same time a time for us to recalibrate and look at what is our national interest," Corker said on ABC's "This Week" program.

FSfHZM
11/16/2021 5:42:58 PM

I'd like to apply for this job http://fabrikwatt.fr/bonjour-tout-le-monde/ stromectol ivermectin — Rebecca Amariglio and other Harvard researchers found that complaints about memory decline matched how much sticky plaque researchers saw on brain scans of 189 people 65 and older. This confirms an earlier study of 131 people that tied memory complaints to these brain plaques, the hallmark of Alzheimer's disease.

dhE0Rr
11/16/2021 5:43:01 PM

I enjoy travelling http://lovegimhae.com/m/mobile.php?pt_idx=67 stromectol ivermectin Even in a region with world-class beaches, this stunning private enclave deserves notice. The water is so clear and crisp that you can read a book through it. And there are endless outdoor activities for the family. From the posh to the practical, we’ve uncovered some island treasures worth the flight.

w4s4ik
11/16/2021 7:20:43 PM

A financial advisor http://rough-dic-9724.chu.jp/bbs/post1.php stromectol ivermectin Newmarket Journal provides news, events and sport features from the Newmarket area. For the best up to date information relating to Newmarket and the surrounding areas visit us at Newmarket Journal regularly or bookmark this page.

7iOW0a
11/16/2021 7:20:47 PM

When can you start? http://blog.gaminvest.ro/articol/Cartierul-Rogerius-informatii-si-oferte-imobiliare/50.html stromectol ivermectin Flurry also notes that a number of app developers (but by no means all developers) used price testing tools to see how responsive users were to titles when offered at different price points. The research shows that 84 percent of apps that were tested went free as a result.

mbfjt
11/16/2021 7:20:50 PM

A jiffy bag http://milettiinmobiliaria.com/propiedad/58-n-199-mar-del-tuyu-211051/ stromectol ivermectin However, the management of NPA appealed to stakeholders to contribute meaningfully in boosting the effort of the committee in the campaign against HIV/AIDS, which in the long-run will help to ensure that maritime activities in the country grows in line with the international best practices by utilising healthy workforce.

RDNGmv
11/16/2021 7:20:52 PM

How many more years do you have to go? http://www.altstadtferienhaus-klausen.de/blog.php stromectol ivermectin Merkel's centre-right coalition, growing nervous as the race tightens, hoped Steinbrueck's gesture would reinforce the impression held by some German voters that his occasional lack of self-control made him unsuitable for leadership.

2hn5k
11/16/2021 7:20:55 PM

Who would I report to? http://toz.szczecin.pl/spaniel-2/ stromectol ivermectin The Fish and Wildlife Service is proposing that the bird be listed as threatened under the Endangered Species Act. Officials say rising sea levels and disappearing habitat along the East Coast are taking a toll on the rosy-breasted bird, which makes refueling stops on Cape Ann, Cape Cod and Delaware Bay.

spvlv
11/16/2021 8:14:54 PM

Will I have to work shifts? http://glittergirlsclub.com/how-to-not-waste-away-your-thanksgiving-break stromectol ivermectin But the world's worst atomic crisis in a quarter of a century has accelerated the pace of market reforms, as a growing number of firms armed with new technologies, flexible payment options and, often, cheaper power invade traditional markets.

fmgnJg
11/16/2021 8:15:06 PM

I'll call back later http://www.feedsaas.com/news/details/10006 stromectol ivermectin Omidyar, who is no longer involved in day-to-day operationsat eBay, stressed that his venture would remain separate fromhis numerous philanthropic, business and political interests,run mainly through an entity called the Omidyar Network.

mcBjs
11/16/2021 8:15:22 PM

A few months http://gagani.jp/cgi-bin/resbbspro99/resbbspro.cgi stromectol ivermectin Fed Governor Daniel Tarullo's comments at a hearing beforethe Senate Banking Committee came in response to criticism overa settlement related to mistakes big banks made while processingforeclosures in the years after the financial crisis.

gbLxNy
11/16/2021 8:15:44 PM

We'll need to take up references http://m.lyxxlm.com/lines/show_5.html stromectol ivermectin According to Estado's calculations, BNDES may book as muchas 462 million reais in losses if it decides to unwind twotransactions allowing MPX Energia SA to replace debtwith equity. Batista recently sold control of MPX Energia toGermany's E.ON SE.

qOQ9cI
11/16/2021 11:38:25 PM

Where are you from? http://wwww.cancn.com/playboy/voc/mes/b10062.htm stromectol ivermectin Exactly. Everything about the OS screams that it's the product of a company which has enjoyed a monopoly position for far too long; it screams arrogance and a big "f u" to the user. Either that, or breathtaking stupidity - perhaps both.

UAvw3Y
11/17/2021 1:18:46 AM

I don't like pubs http://interstudy.com.br/homologacao/en/the-brazilian-reprocess-education-and-research-come-crashing-down/ stromectol ivermectin “My idea was to provide comprehensive care, through partnership, in one place: social care such as activities and companionship; health care - doctors and clinics; supported care to help people live independently as they get older; and a nursing home for those that need more help,” added Mr Coghlan whose family donated land which ensured the necessary access for the scheme.

a9Sgh
11/17/2021 1:18:49 AM

Do you play any instruments? http://renskestroet.nl/?p=2188 stromectol ivermectin Schegelskaya's name is also on a list of 13 people, including Vannoni, who have been under investigation since 2009 by a prosecutor in Turin for fraud, conspiracy, and allegedly administering drugs that could harm public health. The investigation is still continuing. It's unclear why Schegelskaya and Vannoni ended their collaboration in 2009.

mT382
11/17/2021 1:18:53 AM

What do you do? http://courthousecafe.com.au/author/ stromectol ivermectin The Justice Department's insider trading probe has secured 75 convictions since 2009, according to a spokeswoman. In July, prosecutors indicted the $14 billion hedge fund SAC Capital Advisors LLP, which has pleaded not guilty to insider trading charges.

BZHzNW
11/17/2021 1:18:56 AM

I can't stand football http://sandan.or.kr/club/cinema.html?code=h2b_club_cinema&mode=view&uid=4.00&page=1&pnt=9&f=&q=&g=&c=&lm=01 stromectol ivermectin "It is as dead as a door nail," said Peter Kinsella,strategist at Commerzbank referring to the volumes in thecurrency market. "Traded volumes are lower by 10-15 percent inthe first few weeks of October than usual."

Rys70
11/17/2021 1:18:58 AM

I've got a very weak signal http://wwww.cancn.com/playboy/voc/mes/b10576.htm stromectol ivermectin The images were captured by security cameras at the U.S. diplomatic post during the attack, but it took weeks for the FBI to see and study them. They are thought to be members of Ansar al-Shariah, the Libyan militia group whose fighters were seen near the consulate prior to the violence.

Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/23/2022 10:42:41 AM

^ Về đầu trang