Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019

           

UBND XÃ NINH TRUNG

BCĐ TỔNG ĐIỀU TRA

DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019

Số: 01/KH - BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Trung, ngày 25 tháng  3 năm 2019

            

KẾ HOẠCH

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 26/6/2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BCĐTW ngày 04/9/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương về công tác tuyên truyền Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019;

Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở xã Ninh Trung ban hành Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 (sau đây viết gọn là tổng điều tra) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra; thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, các thôn, quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc Tổng điều tra.

2. Giúp các lực lượng tham gia Tổng điều tra nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong Tổng điều tra.

3. Để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê nhà nước, góp phần thực hiện thành công Tổng điều tra.

4. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho Tổng điều tra.

II. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm.

2. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời gian cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

3. Thời gian thực hiện tuyên truyền: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019, tuyên truyền phục vụ công tác thu thập thông tin ghi phiếu điều tra tại hộ dân cư.

4. Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương, Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã huy động sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung chủ yếu

- Mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra;

- Nội dung Tổng điều tra;

- Kế hoạch tiến hành Tổng điều tra;

- Trách nhiệm của các cấp, các ngành và lực lượng tham gia Tổng điều tra;

- Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong Tổng điều tra.

2. Tài liệu tuyên truyền:

- Logo, khẩu hiệu, đĩa CD hỏi - đáp về Tổng điều tra.

- Băng rôn.

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã:

- Đưa tin, phóng sự trên Đài truyền thanh

- Cán bộ thực hiện: Đài truyền thanh

- Thời gian thực hiện: Từ 27/3/2019 đến 25/4/2019

2. Đăng các trang tin, bài viết, ghi hình ảnh thực hiện Tổng điều tra trên Trang thông tin điện tử của xã:

- CBCC thực hiện: Văn phòng – thống kê phối hợp với Văn hóa thông tin

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019.

3. In treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu, logo tại các nơi công cộng:

- Treo tại trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế, chợ, các tuyến đường chính,…

- Đơn vị thực hiện: Văn hóa thông tin.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019.

4. Tuyên truyền khác:

a. Tổ chức lễ ra quân:

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã.

- Thời gian thực hiện: Ngày 01/4/2019.

b. Tuyên truyền qua các buổi họp giao ban cơ quan, tổ chức họp dân tại thôn

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã; các ban ngành, Mặt trận các đoàn thể.

- Thời gian thực hiện: Ngày 01/4/2019.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã:

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã.

- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch công  tác tuyên truyền, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Tổng điều tra thị xã.

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền Đài truyền thanh xã;

- Nhận và cấp thẻ Điều tra viên, tổ trưởng.

2. Các ban ngành, đoàn thể xã:

Căn cứ kế hoạch này triển khai tuyên truyền đúng nội dung và đảm bảo thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 xã Ninh Trung; đề nghị các ban ngành, đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở thị xã (b/c);

- TT Đảng ủy, HĐND xã (b/c);

- Lãnh đạo UBND xã;

- Thành viên BCĐ xã;

- Trang thông tin điện tử xã;

- Đài truyền thanh xã;

- BND 07 thôn;

- Lưu: VT, BCĐ.

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Lại Thị Ái Hà

 

                  

Họ tên*
Email*
Bình luận*
hnTmGG
9/22/2020 2:02:33 PM

YYZ0VK buy cheap cialis http://pills2sale.com/

e2Yq7
9/30/2020 8:53:02 PM

W9s9pf buy viagra online http://pills2sale.com/

lHtFgC
10/8/2020 11:33:33 PM

G2YWzs http://pills2sale.com/ viagra cialis

nDobrO
10/18/2020 8:47:22 PM

jrAFFz http://pills2sale.com/ levitra nizagara

nCQS1e
11/19/2020 9:45:07 PM

asiall1_1443.txt;1;1

W9Zmcb
11/19/2020 9:48:21 PM

asiall1_1444.txt;1;1

wmeZr
11/19/2020 9:48:35 PM

asiall1_1444.txt;1;1

RI8tv
11/19/2020 9:48:54 PM

asiall1_1444.txt;1;1

duNM6P
11/19/2020 9:49:03 PM

asiall1_1444.txt;1;1

J5nHv
11/19/2020 9:49:21 PM

asiall1_1444.txt;1;1

lt7G9
12/4/2020 9:56:46 AM

c8ocUf https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

bROEV
12/13/2020 3:48:29 AM

2aykAM http://xnxx.in.net/ xnxx videos

wb8NP
12/13/2020 11:54:16 AM

k9csGR https://writemyessayforme.web.fc2.com/

sHDMnP
12/15/2020 12:54:01 PM

DSVwJW https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

ddLT80
1/9/2021 4:28:21 PM

BKRU7J https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

bobQi
1/9/2021 8:43:02 PM

SpSTI0 http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

CPUtt
1/17/2021 5:54:47 PM

g6lC1u http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

5CQ5U
6/29/2021 1:38:33 PM

v1kmxZ https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

Pu0vmB
7/23/2021 4:28:08 AM

write my essays writemyessayforme.web.fc2.com

XwUIP
8/3/2021 8:31:59 PM

https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html

2jEl33
8/3/2021 8:40:21 PM

https://xvideoss.web.fc2.com/

Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/23/2021 4:22:21 PM

 
 
Thiết kế website        
 
 
^ Về đầu trang