Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính

Trung tâm Chính trị thị xã Ninh Hòa đã khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới, khóa II/2021

Trung tâm Chính trị thị xã Ninh Hòa đã khai giảng lớp Bồi dưỡng  đảng viên mới, khóa II/2021
Ngày 01/7/2021, Trung tâm Chính trị thị xã Ninh Hòa đã khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới, khóa II/2021. Ông Trần Văn Phải, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ninh Hòa dự và khai giảng lớp bồi dưỡng.

Ngày 01/7/2021, Trung tâm Chính trị thị xã Ninh Hòa đã khai giảng lớp Bồi dưỡng  đảng viên mới, khóa II/2021. Ông Trần Văn Phải, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ninh Hòa dự và khai giảng lớp bồi dưỡng.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 09 ngày (từ ngày 01 đến ngày 09/7/2021). Tham gia lớp học có 60 đảng viên dự bị thuộc các chi, đảng bộ trên địa bàn thị xã chuẩn bị chuyển đảng chính thức trong thời gian tới. Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được học tập và nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Xây dựng Đảng về đạo đức; Tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn, xã hội; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng CSVN,…

Ông Trần Văn Phải, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ninh Hòa phát biểu chỉ đạo

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Từ đó giúp đảng viên mới xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng, tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên ĐCSVN.

Cuối khóa học, Trung tâm Chính trị sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và cấp Giấy chứng nhận cho các đảng viên./.

Yến Thu - Đức Vinh
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/18/2021 6:40:26 PM

 
 
 
 
Thiết kế website      
 
^ Về đầu trang