Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Công tác tuyên truyền

UBND xã Ninh Trung tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính

UBND xã Ninh Trung tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính
UBND xã Ninh Trung tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính

Ngay từ đầu năm 2019, UBND xã Ninh Trung xác định công tác tuyên truyền CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đảm bảo an sinh xã hội. UBND xã Ninh Trung tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức,  nhân dân và doanh nghiệp ở địa phương về công tác CCHC.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 về ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019; đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức phụ trách triển khai các nội dung tuyên truyền phù hợp với từng bộ phận, từng lĩnh vực; gắn với nội dung chương trình tổng thể CCHC vào Nghị quyết của cấp ủy Đảng và triển khai chương trình nhiệm vụ của cơ quan, phát huy vai trò trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan đối với công tác CCHC. Đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hội nghị, tọa đàm, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh về kết quả đạt được trong thực hiện CCHC của cơ quan, kế hoạch CCHC, các TTHC ở các lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ của UBND các cấp, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…giúp cán bộ, công chức, nhân dân và doanh nghiệp nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, giải pháp, sự cần thiết của việc thực hiện CCHC; quyền và nghĩa vụ của nhân dân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước về thực thi nhiệm vụ hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC, UBND xã Ninh Trung còn kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “Một cửa”  theo đúng trình độ, chuyên môn, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên công tác CCHC trên địa bàn xã Ninh Trung đã đạt được nhiều kết quả đáng tích cực. Quy trình giải quyết công việc được nâng lên, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn.

Trong 6 tháng đã tiếp nhận 491 hồ sơ của tổ chức, công dân. Đã giải quyết 491 hồ sơ. Trong đó: 473 hồ sơ trước hẹn, đúng hẹn (96,33%); 11 hồ sơ đang giải quyết (2,24%); 07 hồ sơ trễ hẹn do cơ quan phối hợp và công chức chuyên môn giải quyết chậm (1,42%). Đã tiếp nhận 59 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, với 02 thủ tục là: cấp bản sao trích lục hộ tịch: 26 hồ sơ; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 33 hồ sơ, 100% trước hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn. Nhìn chung hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận “ Một cửa” của xã được đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện đúng quy trình, đúng quy định, có giấy hẹn cho công dân đến nhận kết quả; các khoản phí, lệ phí được công khai minh bạch.

          Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, UBND xã Ninh Trung tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức và nhân dân để nâng cao nhận thức về CCHC, nhằm tổ chức thực hiện tốt chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, cần kịp thời, đầy đủ, thường xuyên liên tục, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng trên địa bàn xã./.

                                                                                       Huỳnh Thị Thu Hảo

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/4/2021 4:37:43 AM

^ Về đầu trang