Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản chỉ đạo điiều hành

Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 23/11/2020 của UBND xã Ninh Trung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 23/11/2020 của UBND xã Ninh Trung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Công văn số 162/UBND ngày 12/5/2021 của UBND xã NInh Trung về việc tiếp tục triển khai Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ mức độ 3, 4

Công văn số 162/UBND ngày 12/5/2021 của UBND xã NInh Trung về việc tiếp tục triển khai Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ mức độ 3, 4

Thông báo số 10/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND xã Ninh Trung về kết luận cuộc họp giao ban tháng 01/2021

Thông báo số 10/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND xã Ninh Trung về kết luận cuộc họp giao ban tháng 01/2021

Thông báo số 44/TB-UBND ngày 28/6/2021 của UBND xã Ninh Trung kết luận của Chủ tịch UBND xã Ninh Trung về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo số 44/TB-UBND ngày 28/6/2021 của UBND xã Ninh Trung kết luận của Chủ tịch UBND xã Ninh Trung về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo số 42/TB-UBND ngày 28/6/2021 của UBND xã Ninh Trung về kết luận cuộc họp giao ban tháng 6/2021

Thông báo số 42/TB-UBND ngày 28/6/2021 của UBND xã Ninh Trung về kết luận cuộc họp giao ban tháng 6/2021

Thông báo số 47/TB-UBND ngày 05/7/2021 của UBND xã Ninh Trung kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở người trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo số 47/TB-UBND ngày 05/7/2021 của UBND xã Ninh Trung kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở người trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND xã Ninh Trung về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Ninh Trung năm 2021

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND xã Ninh Trung về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Ninh Trung năm 2021

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/5/2021 của UBND xã Ninh Trung về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan UBND xã Ninh Trung năm 2021

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/5/2021 của UBND xã Ninh Trung về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan UBND xã Ninh Trung năm 2021

Thủ tướng chủ trì họp về các giải pháp cấp bách phòng chống thiên tai

Chiều 1-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm với một số bộ, ngành bàn về tình hình thiên tai và giải pháp cấp bách cần triển khai thực hiện cũng như xử lý một số kiến nghị, không để tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 10:27:47 PM

^ Về đầu trang