Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo

tiếp tục chấn chỉnh thanh, kiểm tra các doanh nghiệp

văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Tổng cục Du lịch đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành siết chặt công tác quản lý nội dung thông tin, ấn phẩm quảng bá du lịch sau khi có thông tin phát hiện ấn phẩm du lịch có in hình "đường lưỡi bò" (đường chín đoạn) phi pháp

Tổng cục Du lịch đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành siết chặt công tác quản lý nội dung thông tin, ấn phẩm quảng bá du lịch sau khi có thông tin phát hiện ấn phẩm du lịch có in hình "đường lưỡi bò" (đường chín đoạn) phi pháp

Thông báo 32/TB-UBND ngày 13/9/2019 của UBND xã Ninh Trung về Về Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính công thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Thông báo 32/TB-UBND ngày 13/9/2019 của UBND xã Ninh Trung về Về Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính công thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Công văn số 79/UBND ngày 05/8/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc tăng cường biện pháp trao đổi văn bản điện tử

Công văn số 79/UBND ngày 05/8/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc tăng cường biện pháp trao đổi văn bản điện tử

Công văn số 77/UBND ngày 11/7/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc kiểm điểm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tháng 6/2019

Công văn số 77/UBND ngày 11/7/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc kiểm điểm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tháng 6/2019

Công văn số 65/UBND ngày 10/6/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc kiểm điểm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tháng 5/2019

Công văn số 65/UBND ngày 10/6/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc kiểm điểm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tháng 5/2019

Công văn số 33/UBND ngày 01/03/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc kiểm điểm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa tháng 01 và tháng 02/2019

Công văn số 33/UBND ngày 01/03/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc kiểm điểm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa tháng 01 và tháng 02/2019

Công văn số 33/UBND ngày 01/03/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc kiểm điểm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa tháng 01 và tháng 02/2019

Công văn số 33/UBND ngày 01/03/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc kiểm điểm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa tháng 01 và tháng 02/2019

Công văn số 46/UBND ngày 26/4/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc kiểm điểm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa tháng 4/2019

Công văn số 46/UBND ngày 26/4/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc kiểm điểm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa tháng 4/2019

Công văn số 37/UBND ngày 29/3/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc kiểm điểm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa tháng 03/2019

Công văn số 37/UBND ngày 29/3/2019 của UBND xã Ninh Trung về việc kiểm điểm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa tháng 03/2019
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/27/2020 7:23:42 AM

^ Về đầu trang